Výbor

Výbor SLI je volen každé 4 roky všemi členy SLI (naposledy v r. 2022). Volby probíhají od roku 2022 elektronicky. Výbor SLI je sedmičlenný. Na své první schůzi zvolí tajným hlasováním ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka.
Výbor SLI zasedá pravidelně každé 1-2 měsíce, nebo dle aktuální potřeby. Na schůzi jsou projednávány vědecké, legislativní, organizační a další záležitosti. Z každé schůze je pořízen písemný zápis, který je archivován.

Složení výboru

Předseda:
RNDr. Vlastimil Král, CSc.

Centrum imunologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
tel: 477 751 800
e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz

Místopředseda:
Ing. Štěpánka Luxová

Imunologická laboratoř
GENNET s.r.o.
Kostelní 7
170 00 Praha 7
tel: 242 456 845
e-mail: stepanka.luxova@gennet.cz

Tajemník:
Ing. Miroslav Hinďoš

AGILAB group s.r.o.
Velehradská 1652/23,
130 00 Praha 3
tel: 222 212 718
e-mail: hindos@agilab-group.cz

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Pracoviště klinické a transplantační imunologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 261 365 222
e-mail: ilja.striz@ikem.cz

MUDr. Lenka Sedláčková
Alergologie a klinická imunologie
GENNET s.r.o.
Na Poříčí 26
110 00 Praha 1
tel: 242 456 883
e-mail: sedlackova.len@email.cz, lenka.sedlackova@gennet.cz

Ing. Ivana Stiborová, Ph.D.
Biomedicínské centrum
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z
Sociální péče 3316/12A

400 01 Ústí nad Labem
tel: +420 477111111
e-mail: ivana.stiborova@kzcr.eu

Ing. Tomáš Vlas
Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 732954859
e-mail: vlast@fnplzen.cz

Náhradníci:

Mgr. Jan Martinek
Oddělení imunologie a alergologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
702 00 Ostrava
tel:: 596 200 224
e-mail: jan.martinek@zuova.cz

Mgr. Martina Fialová
Oddělení klinické imunologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel.: 23 605 5223
E-mail: martina.fialova@ikem.cz