Doporučení pro validace a verifikace postupů laboratorních vyšetření ve zdravotnických laboratořích (13.1.2021)

Od posledního vydání Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích uplynulo již 10 let. Za tuto dobu byly publikovány nové verze dokumentů, o které se toto Doporučení opírá. Především vyšla nová norma ČSN EN ISO 15189, podle které jsou zdravotnické laboratoře akreditovány a která specifikuje požadavky na validaci a verifikaci používaných analytických metod, postupů laboratorních vyšetření. Vyšlo i nové, přepracované vydání příručky EURACHEM zabývající se tímto tématem a další dokumenty zabývající se detailně validací a verifikací metod v laboratořích. V neposlední řadě bylo publikováno aktuální stanovisko pracovní skupiny Akreditace a ISO/CEN normy Evropské federace klinické chemie a laboratorní medicíny (EFLM) k validaci a verifikaci postupů laboratorních vyšetření ve zdravotnických laboratořích, ze kterého u tohoto nového znění Doporučení vycházíme.

Napsat komentář