Společnost

Vítáme vás na webových stránkách Sekce laboratorní imunologie (SLI) Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.
SLI byla založena v roce 1994 při České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI). V průběhu let se SLI rozrostla a v současné době, tedy v r. 2022 má více než 200 členů. Podmínkou členství v sekci je členství v ČSAKI. Členové SLI (stejně jako členové ČSAKI) volí každé čtyři roky sedmičlenný výbor. Aktuální složení výboru a další informace o něm najdete na těchto stránkách.

Krátký návrat do historie SLI.

Vznik SLI byl vyvolán potřebou koordinovat činnost pracovníků oboru, kteří dle svého nejlepšího svědomí pracovali v různých a často měněných či paralelně vznikajících pracovních skupinách pro řešení řady problémů, které přinesla doba počátku 90 let. Namátkou lze uvést: standardizaci laboratorních vyšetření, ustavení oborové referenční laboratoře, akreditaci, postgraduální vzdělávání, externí kontroly kvality a samozřejmě „Sazebník“ (Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami). Tyto aktivity byly důležité pro udržení povědomí o existenci imunologické laboratorní diagnostiky jako nedílné součásti oboru alergologie a klinická imunologie. Výrazně však chyběla koordinace, propojení na výbor odborné společnosti a tím i možnost efektivního vyústění této aktivity. Výbor ČSAKI byl na počátku 90. let zaměřen téměř výlučně na klinickou (a to především alergologickou) problematiku oboru.

Hlavní cíle a úkoly SLI

SLI vznikla především proto, aby pomohla obhajovat dvojjedinečnost oboru alergologie a klinické imunologie jako oboru se specifickou klinickou a laboratorní složkou.
SLI je v rámci odborné společnosti garantem odbornosti 813 pro sazebník výkonů a veškerá jednání s plátci zdravotní péče. Zástupci SLI se účastní dohodovacích jednání, na kterých předkládají nové výkony ke schválení do Sazebníku. Tím aktivně přispívají k rozšiřování laboratorní imunologické diagnostiky.
SLI zajišťuje odbornou garanci systému externí kontroly kvality v oboru. Tento systém byl díky iniciativě SLI zařazen v roce 1996 jako nedílná součást oboru a je neustále rozvíjen.
SLI se aktivně zúčastňuje postgraduálního vzdělávání. Byla jedním z iniciátorů požadavku zavedení vyššího odborného vzdělání (VOŠ) i pro zdravotní laboranty. SLI iniciovala vznik sekce laborantů při odborné společnosti a velmi úzce s ní spolupracuje.

K integraci jednotlivých laboratorních oborů zastává SLI názor, že stávající edukace v jednotlivých klinických oborech s laboratorní složkou nedovoluje jednoduchou integraci ani pro potřeby základní laboratorní diagnostiky. Ve velkých zdravotnických zařízeních pak případná integrace laboratorních oborů znamená především horizontální spolupráci odborníků – specialistů s příslušnou nadstavbovou atestací – pod jedním organizačně-technickým vedením.

Výbor SLI ČSAKI věří, že dosavadní činnost sekce potvrzuje správnost rozhodnutí koordinovat laboratorní imunologickou diagnostiku v rámci OS ČSAKI. V budoucnosti uvítá jakékoliv podněty pro další práci.