Požadavky na garanta odbornosti 813

Garant odbornosti 813 musí mít ukončenou specializační průpravu v oboru alergologie a klinická imunologie (lékař nebo vysokoškolák nelékař).

Garant musí splňovat podmínku 6 let celkové praxe v úvazku minimálně 0,7 v laboratoři odbornosti 813, z toho 2 roky po úspěšném ukončení specializační průpravy.

Pracovní úvazek garanta musí být na garantovaném pracovišti minimálně 0,7.

Úvazek garanta lze rozložit do dvou částí, z nichž žádná nesmí být menší než 0,3.

Podmínkou je denní přítomnost na pracovišti, které je garantováno.

Rodičovskou dovolenou lze do praxe započítat, pouze pokud rodič v době jejího trvání  pracuje v laboratoři odbornosti 813 v úvazku minimálně 0,2.

Platnost této úpravy je od 1.4.2015

Schváleno výborem SLI ČSAKI dne 17. 12. 2014 a výborem ČSAKI dne 12.2.2015.