Přihlášení do Sekce laboratorní imunologie

Sekce laboratorní imunologie (SLI) je součástí České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), která je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Pro přihlášení do sekce SLI je nezbytné přihlášení do ČLS i ČSAKI.

Budoucí nebo aktivní člen ČLS si může o členství zažádat, rozšířit členství o další společnosti/sekce/spolky lékařů nebo aktualizovat své údaje na adrese: databaze.cls.cz

Manuál pro přihlášení na profil člena ČLS je k dispozici pod tímto odkazem. Pro první přihlášení je nutné znát evidenční číslo. To můžete dohledat u platební výzvy jako variabilní symbol nebo napsat na cle@cls.cz a číslo Vám bude zasláno.